Richtlijnen bij een sportongeval.
Ieder ongeval tijdens een training of wedstrijd dient vastgesteld te worden door een geneesheer en binnen de 14 werkdagen bij de KBVB aangegeven te worden via de Gerechtigd Correspondent van de club. Laattijdig afgegeven formulieren worden niet meer behandeld.
Het formulier "Aangifte van ongeval" (Je kan zelf een aangifteformulier afprinten via een link onderaan deze pagina indien nodig)
Te vragen aan de ploegafgevaardigde of in bovenste bakje in de gang aan de trainingsvelden + bovenste lade in ontvangstlokaal Kadijk SK
Het gedeelte "Medisch getuigschrift" laat je invullen door de behandelende geneesheer + hij dient
eventuele kinébehandelingen op het aangifteformulier te vermelden. Is dit niet het geval dan heeft men geen recht op kinébehandelingen. Er moet dus een duidelijke “ja” op het formulier vermeld staan. Formuleringen als: "valt af te wachten, moet nog later worden bepaald enz." worden niet aanvaard.
Bezorg dit formulier tijdig na het ongeval aan de Gerechtigd Correspondent! (Dit kan via zijn vakje in de gang aan de trainingsvelden).
Het gedeelte "Aangifte van ongeval" wordt ingevuld door de Gerechtigd Correspondent.
De speler plakt een ziekenfondsklever in het voorziene kadertje.
Voor "bijkomende" kinébehandelingen doet u het volgende of als er toch kine nodig is en dit was niet door de dokter aangegeven op het aangifteformulier
Fotokopie van het doktersvoorschrift onmiddelijk bezorgen bij de Gerechtigd Correspondent. De kinebehandelingen worden enkel aanvaard na de datum van verzending van het voorschrift naar de KBVB.
Deze zal het opsturen naar de KBVB voor de toelating.
Zonder toelating geen terugbetalingen!!!
Afhandeling van het dossier
Na de aangifte ontvangt de Gerechtigd Correspondent een "getuigschrift van herstel".
Hij bezorgt dit aan de speler, die het na DEFINITIEVE GENEZING laat invullen door de behandelende
geneesheer en het dan samen met de onkostennota's binnenbrengt bij de Gerechtigd Correspondent.
Dit houdt in: de medische onkosten, het VOLLEDIG DETAIL van tegemoetkoming van het ziekenfonds, van de originele hospitalisatiefactuur of de farmaceutische specialiteiten.
Indien de kosten bij de genezing nog niet gekend zijn, kunnen deze later nog binnengebracht worden.
Het genezingsattest dient echter onmiddellijk binnengebracht te worden.
Eerder mag men in principe niet terug beginnen te voetballen of trainen !!!
Goed om weten, Belangrijk!!
Geen terugbetaling van kinébehandelingen als de voetbalinactiviteit minder bedraagt dan 15 dagen.
Zolang men recht heeft op kinébehandeling, is men niet speelgerechtigd!!
Geen tussenkomst voor zaken waarvoor het ziekenfonds ook geen tegemoetkoming geeft.
Er worden steeds dossierkosten aangerekend.
Gegevens Gerechtigd Correspondent
Jos Hendriks 0478/961601    info.kadijk.sk@telenet.be    Koningsstraat 22, Lommel

Hieronder een aangifteformilier dat je zelf kan afprinten.